VGN Släktforskare

Vid årsmötena den 8 mars 2004 upplöstes Vara-Grästorps Släktforskarförening och Nossans Forskarklubb. Samma kväll hölls ett årsmöte för den nybildade föreningen för Vara, Grästorp och Essunga kommuner. Namnet beslutades till VGN Släktforskare (Vara-Grästorp-Nossebro).

 

Hemsida

http://levapalandet.se/vgnslaktforskare/

 

 

Medlemskap

Medlemsavgiften är 100 kr och för familjemedlem är den 50 kr. Kontakta kassören om du är intresserad av medlemskap eller betala in på bg 5007-7460.

 

Styrelse

Ordförande Ann-Britt Dahlström Kungsgatan 2 467 40 Grästorp 0514-122 09 e-post
Vice ordförande Reino Löfgren Lekåsa, Kvistagården 803 465 95 Nossebro 0512-410 62 e-post
Sekreterare, pressombud Gerd Johansson Tråvad, Kållegården 1 534 92 Tråvad 0512-140 12 e-post
Kassör Karl-JOhan Augustsson Rosengatan 1 465 30 Nossebro 0512-513 32 e-post
Vice sekreterare Marianne Lund Bitterna Vägatorp 4 534 61 Vedum 0512-45056 e-post
Ledamot Lisbeth Dufberg Öttum Furubcken 535 92 Kvänum 0511-370021
Ersättare Bengt Fåglefelt Tråvadsvägen 3 534 95 Vara 0512-105 12
Ersättare Arne Svahn Ågatan 19 467 31 Grästorp 0514-104 12
Ersättare Lena Tengström Tengene Södra Fähaga 1 467 92 Grästorp 0514-24188