Mer om föreningen

Diplommottagare     Diplomkommittén     Kontakta oss     Revisorer     Stadgar    

     Valberedning     Västgötaanor     Västgötagenealogens redaktion     Årsmöten 

Västgöta Genealogiska Förening
Föreningen bildades vid en släktforskarkonferens i Falköping 1981
Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och 
har omkring 680 medlemmar
I Västergötland finns 22 lokala släktforskarföreningar som VGF har utbyte och samarbete med
 
Föreningens målsättning är att

Öka intresset för släkt och hembygdsforskning i Västergötland
Arbeta för bildandet av lokala släktforskarföreningar i Västergötland
Stödja Västergötlands forskare och föreningar
Genom samarbete med landets övriga föreningar göra 
en insats för Sveriges Släkt- och hembygdsforskning
 
Medlemstidning

VGF:s medlemstidning heter Västgötagenealogen och utkommer fyra gånger per år
Den innehåller artiklar om släkt- och hembygdsforskning i Västergötland
Innehållet utgörs till stor del av bidrag från medlemmar
Vill du lämna ditt? Kontakta redaktionen här
 
Kurser, temadagar m m

VGF arrangerar kurser i angelägna ämnen som t ex, datorn i släktforskningen, 
handstilsläsning, släktforskning etc. Dessutom anordnas temadagar kring 
aktuella ämnen som t.ex. emigrant- och soldatforskning. 
 
Läs Västgötagenealogen för mer information

Vill du bli medlem?
Klicka här

Västgötarötter ges ut av / is published by

© Västgöta Genealogiska Förening