VästgötaAnor

För beställning, kontakta:

Reino och Birgitta Löfgren.

Tfn: 0512-410 62. Eller e-post: evbire@gmail.com

Porto tillkommer

1999

III:14

Min mors anor från Vadsbo härad av Gerd Johansson, Tråvad

1999

III:13

Min farmors anor från Friel i Åse Härad av Kjerstin Olofsson, Viskafors

1999

III:12

Mina anor från Vänersnäs av Uno Samuelsson, Sunne

1999

III:11

Mina anor från Västergötland av Birgitta Nilsson, Bjärred

1999

III:10

Anor från Sandhem av Sven-Arne Svensson, Kungsbacka

1997

II:9

Anor från Fristad och Kinnarumma av Nils-Olof Olofsson

1997

II:8

Anor från Trollhättetrakten av Nils-Olof Olofsson

1997

II:7

Anor från Grästorpstrakten av Kerstin Enström

1997

II:6

Anor från Kålland och Sotenäset av Ethel Löfgren Karleflo

1997

II:5

Lisa Skårmans anor av Bengt och Peter Liliequist

1996

I:4

Anor från Friel i Åse härad av Kjerstin Olofsson

1996

I:3

Anor från Tråvad av Gerd Johansson

1996

I:2

Anor från Limmerhult, Härryda av Uno Samuelsson

1996

I:1

Anor från Alingsåstrakten av Peter Hjortstam

Pris
1999 20 kr Nummer III ingår antavlorna 10-14
1997 20 kr Nummer II ingår antavlorna 5-9
1996 20 kr Nummer I ingår antavlorna 1-4