Västgötagenealogen 2013

 

 

2013:4

Från Gunnarsjö till Ridgway

Breven från Carl i Beloit, Wisconsin

Barndomsminnen från Freesoil i Michigan

Vi reste med sagoskeppet Titanic

Hänt och Känt

Brutala dåd i fridsam bygd - annons

Klipp ur släktforskarbladen

Beställ ditt nummer här


2013:3

Torpet Höjden i Kinnarumma

Koleraedpidemin på Nya Varvet 1834

Ett bodbiträdes minnesanteckningar

Sven Månsson i Byaviken

Hänt och Känt

Minnen från torpet Höjden i Rydboholm

Klipp ur släktforskarbladen

Beställ ditt nummer här


2013:2

Skaraborgs och Älvsborgs läns kalender 192

Till Minne! S-E Dagman och L Rydh

Svenska gods och gårdar

Sveriges Bebyggelse

Borås Kommunalblad år 1913

Adresskaledrar - guldgruva för forskare

Militatria- Litteraturlista - Ett urval

Beställ ditt nummer här


2013:1

Bron över Nossan utanför Grästorp

Oväntad släktskap med rötter i Bitterna

Andors boupptekning från 1758

På väg hem från marknaden

På väg hem från marknaden

Thore Halle - naturvetare från Mullsjö

Kongl. Elfsborgs Regemente

Centrala soldatregistret uppdateras

Beställ ditt nummer här