Västgötagenealogen 2002

2002:1

Huddragare Glader, lönnkrögare Lejon och trotjänaren Stakell, av Kjerstin Olofsson

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson

Norra & Södra Hallands Båtsmanskompanier

Nyhetsbrev från SVAR

Recensioner

Släktforskardag i Uddevalla

Sockenbornas försyndelser blev inkomster till de fattiga, av Kjerstin Olofsson

Sockenliv i helg och söcken, av Eric Carlsson och Kjerstin Olofsson

Vad är det som står på? - Dalarna 2002

Vad är Släktforskarnas arkiv?

Vara-Grästorps Släktforskarförening 20 år, av Gerd Johansson, Tråvad

Västgötar som fick burskap i Stockholm, av Karin Uhrvik, Knivsta

  

2002:2
Frågelådan

Fåglaviks glasbruk, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Hänt och Känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Kvalitet inom släktforskningen, av Barbro Vikström

Notiser ur Limmareds glasbruksarkiv, av Thomas Johansson, Tranemo

Recensioner

Rötter i Ulricehamnsbygden, av Lilian Andersson, Lidingö

Släktforskarförbundets släktforskar- och förtroendemannakonferens i Malmö, av Inger Holmquist, Lundsbrunn

Surte och Årnäs Glasbruk, av Lisbeth Svahn och Inger Holmquist, Lundsbrunn

VGF:s årsmöte i Alingsås, av Inger Holmquist, Lundsbrunn

Välkomna till Borlänge och Släktforskardagarna i Dalarna 2002

Årnäs glasbruk, av Källekis Kuriren

Årsmöteshandlingar 2002

  


2002:3

Besök på Riksarkivet i Helsingfors, av Rolf Eknefelt, Jönköping

En fiskarflickas dröm och livsverk, av Mariana Buller, Dalsjöfors

Frank Alstrom från Borgstena, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Frågelådan

Från Stockholm till New York, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Hänt och Känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Migrationen från Seglora pastorat, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Recensioner

Ur Falköpings tidning för 100 år sedan, av Rune Gustafsson, Tidaholm

  


2002:4

Bruksverksamheten i Kinnarumma, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Frågelådan

Hänt och Känt i släktforskarleden

Järnbruk och hamrar i P- och R-län anlagda omkring 1540-1870, av Kjell G Åberg, Mellerud

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson

Kollerö bruk i Väne-Ryr och Bäve, av Bertil Ilhage, Trollhättan

Mina smedsanor från Västergötland, av Sten Östlund, Leksand

Recensioner

Sammanslagna församlingar i Västergötland

Sammanställning av VGF:s medlemsenkät

Smeder från Värmland och Dalsland, hämtat från Sven R. Myhls drygt 50-åriga forskning av Kjell Åberg, Mellerud

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Borlänge 2002, av Inger Holmquist och Kjerstin Olofsson

  


Västgötarötter ges ut av / is published by