Västgötagenealogen 1995

  


1995:1

Ett hundraårsminne, av Rune Gustafsson, Tidaholm

Frågelådan

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Korpralsöden från Karleby, av Henry Carlsson, Tidaholm

Lokalhistoriska dagar 1994, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

När Hol och Lena bytte präst 1635, av Eric Carlsson, Hol

Om bouppteckningar och bouppteckningars värde, av K G Junhall, Kinna

Pennsylvania - Kind, tur och retur, av Inger Holmquist

Recensioner

Släkten Björling återförenas, av Elsa Björling

Släktforskardag i Vänersborg

Samverkansträff i Vara, av Lotta Johansson, Lekåsa

Torp och boställen i svunnen tid, av Lisbeth Svahn och Inger Holmquist, Lundsbrunn

 

1995:2

Ale - kulturbygd vid Göta Älv, av Lennart Persson, Nils Samuelsson, Ove Nilsson, Kerstin Öberg och Ingela Hultgren, Ale Släkforskarförening

Ale Släktforskarförening

Diplom

Forskarporträtt - Ingela Hultgren, Kollanda

Frågelådan

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Människor jag känner men ej mött, av Eric Carlsson, Hol

Recensioner

Släkten Björling återförenas, av Elsa Björling

VGFs årsmöte i Tidaholm, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

  


1995:3

Bödeln i Bollebygd, av Lennart Skatt, Bollebygd

Forskarporträtt - Anna-Lisa Berglund

Frågelådan

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Nyhetsbrev från SVAR

När emigrationen drabbade Bälinge, av John Hallqvist, Alingsås

Rackaren - den lägste på samhällsstegen, av Eric Carlsson, Hol

Recensioner

Ur 1600-talets domböcker, Lotta Johansson, Lekåsa och Kent Andersson

 

1995:4
Aktuell rapport från gravstensinventeringen, av Britt Hagman, Örby

En helg med våra nordiska grannar, av Inger Holmquist, Lundsbrunn

Ett arkivfynd - En häradsbyordning för Marks härad från 1659, av Kjell G Åberg, Mellerud

Forskarporträtt - Elisabeth Nyhammer -Gustavsson

Frågelådan

Gravstensinventeringen inom Tidaholms Pastorat, av Kjell Henrysson, Tidaholm

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson

Oryds skola - en epok i Hols socken, av Eric Carlsson, Hol

Recensioner

Resan till Minnesota 1995, av Lennart Jacobsson, Eriksberg

Släktforskardagarna i Stockholm, av Anna-Lisa Berglund, Trollhättan m fl

Släktforskardag i Trollhättan, av Eric Carlsson, Hol

Tidaholms Genealogiska Förening, av Kjell Henrysson, Tidaholm

Tidaholm - historia till nutid, av Sture Eklindh, Tidaholm

Tur och retur Amerika tre gånger, av Henry Carlsson, Tidaholm

 

Västgötarötter ges ut av / is published by