Västgötagenealogen 1993

  


1993:1
Forskarporträtt - Christer Gustafsson-Slätt

Hänt och känt i släktforskarleden

Frågelådan

Indelningsverket, av Lennart Larsson, Skövde

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Lidbeckska huset, av Thage Petrusson, Lidköping

Lokalhistoriska dagar 1992, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Norra Kinds kompani, av Ingvar Hallqvist, Dalstorp

Recensioner

Rotebönder, av Christer Gustafsson-Slätt, Sollebrunn

Soldaternas deltagande i krig

Wilhelm von Saltzburg, av Sven Wallerstedt, Billdal

  


1993:2
Borås - handelscentrum i Sjuhäradsbygden, av Lars Johansson, stadsarkivarie

Borås Släktforskarförening, av Bengt Ryberg, Borås

Dagböcker - stor kulturskatt, av Sten Andersson, Lidköping

Emigrantättlingar på besök i hembygden, av Sven Hansson, Borås

Forskarporträtt - Kerstin Ekelund, Rydboholm

Frågelådan

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Korpralen, av Lennart Skatt, Bollebygd

Recensioner

Rotebönder, av Christer Gustafsson-Slätt, Sollebrunn

VGFs årsmöte i Lidköping, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

  


1993:3
Den svenska historien - vandring genom en utställning, av Bok Ekberg, antikvarie

Diplomutdelning i Huskvarna

En soldat från Hol ådömdes spöstraff, av Eric Carlsson, Hol

Frågelådan

Från Fåglaviks glasbruk till Austin, Minnesota

Hustrur, helgon, häxor och horor - ett projekt inom Den svenska historien, av Solveig Mansfeld, producent, 1:e intendent

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

På sommarnöje med Västergötland Society i Minnesota, av Lennart Jacobsson, Eriksberg

Recensioner

Sagan om de sju häraderna - vår bygds historia, av Catarina Ingemarsson, Borås Museum

Sven Håkansson Falk, av Thage Falkerstedt, Mariestad

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma 1993

  


1993:4

Amerikabesök i Fölene, av Lennart Jacobsson, Eriksberg

Essljunga - en kulturbygd, av Lotta Johansson, Lekåsa

Forskarporträtt - Jan Kämpe, Nossebro

Frågelådan

Hans Torstensson Hillesköld - en svårfångad adelsman, av Lotta Johansson, Lekåsa

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Liktal och bönedagstexter, av Johan Jakobsson, Malma

Nossans Forskarklubb, av Lotta Johansson, Lekåsa

Recensioner

Samverkansträff i Alingsås, av Eric Carlsson, Hol

Släktforskardag i Trollhättan, av Anna-Lisa Berglund, Trollhättan

Stor släktträff i Nittorp, av Ingvar Hallqvist, Dalstorp

Strejken på Höverö 1742, av Rune Gustafsson, Tidaholm

Tio år med indelta armén, av Björn Lippold, Skövde

Veckoslutskurs i Vara, av Lotta Johansson, Lekåsa