Västgötagenealogen 1991

  


1991:1
Amerikahälsningar, av Rev. Clifford R. Anderson, Buffalo, Minnesota

Forskarporträtt - Sven Granander

Frågelådan

Hänt och känt i släktforskarleden

In memoriam Yngve Karlsson, av Ingemar Kyrkeryd, Habo

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Kontakt återknuten, av Alfhild Bergqvist, Svenljunga

Lokalhistoriska dagar 1990, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Middagslur i Moo med konsekvenser, av Birgitta Johansson, Göteborg

Ovanliga släktförhållanden

Recensioner

Utvandringen till Amerika, av Stig Flyckt, Fristad

Veklagan hjälper föga!, av Tor Cullberg, Alingsås

  


1991:2

Biblioteken, släktforskarna och SVAR, av Tommy Olsson, länsbibliotekarie i Borås

Carlsborgs Släktforskarförening

Forskarporträtt - Ann-Marie Ekvall, Karlsborg

Forskarporträtt - Sten och Ulla Greta Hultgren, Karlsborg

Frågelådan

Hänt och känt i släktforskarleden

Här kan du forska i Karlsborg, av Margareta Rhenberg och Arne Pohl, Karlsborg

Karlsborg - Sveriges reservhuvudstad, av Margareta Rhenberg och Arne Pohl, Karlsborg

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Recensioner

Strategi och taktik i frågan om bibliotekens avgifter, av Tor Cullberg, Alingsås

Vad en emigrant borde veta inför sin Amerika-resa för 100 år sedan

Vad tänkte Du då - 1852?

Årsmötet i Limmared 1991, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

  


1991:3

En vänersborgare för två sekler sedan, av Jan Rådberg, Vänersborg

Fastighetsregistermyndigheten i Älvsborgs län, Vänersborg

Forskarporträtt - Helmer Thornvall, Trollhättan

Frågelådan

Hans Belfrage 1614-1688 Skottland - Vänersborg, av Sune W. Ahlm

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Landstingsarkivet i Älvsborg, av Mary Ericsson

När fångarna fick stå vid skampålen i plantaget och göra avbön i kyrkan, av Einar Sandelmark

Min dagbok den 14 maj 1991, av Kjerstin Olofsson, Viskafors

Recensioner

Vänersborg - residensstaden, av Anna-Lisa Berglund, Trollhättan

Vänersborgs museum, av Peter Johansson, Vänersborg

Vänersborgs Släktforskare

  


1991:4
Forskarkatalogen, av K G Junhall, Kinna

Forskarporträtt - Donald Freij, Bor

Från laga skifte till data, av Eric Carlsson, Hol

Frågelådan

Hänt och känt i släktforskarleden

Klipp ur släktforskarbladen, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Om vådan av att vara upprorisk, av Birgitta Johansson, Göteborg

Recensioner

Släktföreningar i Västergötland

Soldathustrun Lovisas död 1849, av Stig Rylander, Borås

Svensk Arkivinformation, av Nils-Olof Olofsson, Viskafors

Svenskbyborna, av Gustaf Buskas, Visby

Sveriges Släktforskarförbunds enkät om bibliotekens avgifter

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma 1991