Ryttare i Västergötland

År 1628 skapades Västgöta Regemente till häst och hade så en stab, 200 befälshästar och 1000 ryttare. Under indelningsverkets tid omorganiserades år 1691 "Västgöta Regemente till häst" till Västgöta Kavalleriregemente vilket bestod av en stab samt åtta kompanier med 125 man i vardera kompani. Kompanierna uppkallades ofta efter rekryteringsområderna som tex Laske, Barne, Kåkinds, Vadsbo, Gudhems och Vartofta kompani. De tusen ryttarna hade sin hemvist 791 i Skaraborgs län, 208 i Älvsborgs län och en i Göteborgs och Bohus län. Precis som fotsoldaten hade ryttaren sitt torp och erhöll årlig lön av sin rusthållare, en eller flera bönder. 

År 1792 omorganiserades regementet och erhöll då namnet Västgöta Dragonregemente. Om regementets historia redogör Lars Svensson, Roasjö i en intressant artikel i Västgötagenealogen 2001-1 vilket nummer kan beställas här för endast 10 kr (+ porto)

Livregementet till häst hade även de en liten styrka nere i Västergötland. Livregementet till häst, efter uppdelningen 1791 Livregementets husarer. Regementet hade 125 ryttare i Vadsbo härad.