Västgöta Dals Regemente

Regementet var ett infanteriregemente 1200 man varav därav 300 från Skaraborgs län (Åse, Viste, Kållands och Kinnefjärdings härader) samt 900 i Älvsborgs län (därav 600 i Dalsland).Länkar

Karolin Västgöta-dals regemente 1706