Skaraborgs Regemente

Regementet var ett infanteriregemente på 1200 man från Skaraborgs län. Regementet var uppdelat på följande 8 kompanier: 

Livkompaniet

Höjentorps Kompani, före 1757 Majorens, 1757-1833 Förstemajorens

Vartofta kompani

Vilske Kompani 

S. Vadsbo Kompani, före 1834 Överstelöjtnantens

N. Vadsbo Kompani, 1757-1770 och 1819-1833, Andremajorens, 1812-1819 Tredjemajorens

Kåkinds Kompani, 1777-1819 Andremajorens, 1819-1833 Tredjemajorens

Skånings Kompani, 1770-1776 AndremajorensLänkar

Skaraborgs regemente idag

Skaraborgs regementes historia på Wikipedia

Skaraborgs Regementes Kamratförening

Skaraborgs regementes marsch