Älvsborgs Regemente

Regementet var ett infanteri, indelat i 8 kompanier med vardera 150 man. 

Livkompaniet 1-150

Majorens Marks Kompani 151-300

Gäsene Kompani 301-450

Ås Kompani 451-600

Redvägs Kompani 601-750
N. Kinds Kompani 751-900 

S. Kinds Kompani 901-1050

 

Vedens kompani 

Kompaniets tidigare namn var från 1696 till 1831 Överstelöjtnantens kompani. Kompaniets upptagningsområde sträckte sig från Örby i söder till Tämta i norr. Soldaternas regementsnummer gick från 1051 till 1200. Kompaniet är under specialforskning av Britt Hagman i Örby som du kan kontakta här.

Rotarna för Vedens Kompani/Här finner du sockennamnet följt av stamrotens namn i respektive socken:

Borgstena socken

Ö.Lindås, V. Lindås, Lycke, Västra Gärdstorp

Bredared socken

Hjortsberg, Vemmenhult Frugård, Vemmenhult Östergård, Mjöshult, Bredared, Segerstorp, Sköttning Storegård, Västra Gravryd, Hult, Holmåsa

Fritsla socken

Fritsla Klockaregård, Fritsla Andersgård, Aratorp Östergård,Aratorp Björsgård, Aratorp Krusagården, Aratorp Rike Bengtsgård, Finabo, Solängen, Hjelltorp Mellangården, Hjelltorp Skattegården

Fristad socken

Komlösa Östergården, Komlösa Skrivaregården, Komlösa Svensgården, Komlösa Hallsgården, Komlösa Gunnasgården, Komlösa Skattegården, Sik, Länghem Frälsegården, Arta, Sibbarp, Kvarbo, Tubbekulla

Kinna socken

Stämmemad, Ginkalunda Smedsgård, Salgutsered Storegård, Berg Öfregården, Kinnahult Nedergården, Kinnahult Övregården, Kinna Backa, Kinna Rättaregården, Kinna Stommen, Kinna Nygården, Berg Yttre

Kinnarumma socken

Ryda Södergården, Hassmundshult, Björnåsa, Håhult Västergården, Sjöbo Nordgården, Häggårda, Gölingstorp, Kinnarumma Stommen, Krogstorp, Viskarhult Storegården

Sandhult socken

Sandared, Nohltorp, Bäckabol, Pålsbo, Sundshult, Öndered, Götsered, Varfhult, Kyrkbohl, Västra Tå, Börshult, Nääs Storegård, Äspholmen, Risa, Hedared Haraldsgården, Hedared Skattegården, Hedared Ericsgården

Seglora socken

Tomta, Bönåsen, Grimmared, Lundsberg, Ryd, Seglora Andersgården, Skrimhult, Alvared, Hungerhult Västergården, Selgered, Bogryd, Tranhult, Hessered, Skrapered, Skäggared, Almhult, Björkhult, Ö.Hungerhult

Skephults socken

Dängevik, Skephult, Vällingebacka, Högshult, Skepared Nedergård, Skepared Övregården, Bläshult, Borghult

Torpa socken (Borås): Gässlösa, Vik

Tämta socken

Fastorp, Tämta Östergården, Tämta Deragården, Östra Boda, Udden, Hestra, Malryd

Vänga socken

Vängtorp Larsagården, Vängtorp Östergården, Vänga Bengtsgården, Vänga Rättaregården, Vänga Torstensgården, Assmundared, Rönåsa

Örby socken

Örby Högen, Örby Hallsgård, Brättingstorp Storegård, Lydde Olofgård, Gullberg Högen, Gullberg Wrågården, Gullberg Backagården, Gullberg Snickaregården, Gullberg Håkansgården, Åsletorps Jönsagård, Ålsetorp Månsagård, Sprakared Mellangård, Gudsås, Gunnerhulud, Galtholmen, Björkesbacka, Kulared, Falghult, Klef, Kovra, Haby Skockagården, Haby Bockagård, Haby Frugård, Håfven Larsagården, Håfven Håkansgården, Assbergs Nilsagården, Assbergs Sigården, Assberg Olsagården, Assberg Gyltegården, Skene Kronogården, Skene Per Ericsgården, Skene Björsgård, Skene Bengtsgård, Kråkebacka

Länkar

Älvsborgs Regementes historia