Mullsjöbygdens Släktforskare
c/o Sylvia Leijon
Klockaregårdsgatan 2 B
565 31 MULLSJÖ

0392-105 68 (sekr)