e-postlistor för Västergötland

 

 

SWE-SKARABORG@rootsweb.com  och SWE-ELFSBORG@rootsweb.com
De är till för personer som har släktforskningsintresse i Skaraborgs och Älvsborgs län. På listorna finns det möjlighet att nå ut med förfrågningar och kunna få svar på dessa, på ett lätt sätt. Kontakter kan knytas och/eller ett kontaktnät kan komma till stånd.

Språket är svenska och engelska. Detta för att det ska vara öppet för alla som är intresserade av släktforskning i respektive län. Kanske finns det svensk-amerikaner som söker sina rötter och gör efterlysningar och på så sätt komma i kontakt med släkt i Sverige eller vise versa.

Men listan är inte bara till för att knyta kontakter över landsgränser, den är även till för oss här i Sverige. Vi har även funderingar och förfrågningar att göra till svenska släktforskare.

Hur man blir medlem? 

Se emigrant.se. Där finns instruktioner. Instruktioner finns även på Rootsweb - Mailing list, då det är där under listorna ligger (förnuvarande under Other/Miscellaneous, eftersom de är nya, kommer att flyttas till International/Sweden). Det går inte skicka förfrågningar till listorna utan att vara prenumeranter. (Kopiera gärna instruktionerna).

Jag hoppas att denna information når ut de som läser er hemsida och andra som är intresserade.

Välkomna som medlemmar!

Admin E-postlista Skaraborg
Annelie Jonsson
Falköping

Västgötarötter ges ut av / is published by

© Västgöta Genealogiska Förening