Det var bom, bom, bom det var...

Av Britt Hagman

 

Nej, det var inte i Bohus bataljon som var ute med byssa och kanonî, som texten i den gamla militärvisan fortsätter, det var några av våra soldater i Vedens kompani. Återigen vill jag berätta om en av de intressanta handlingar som jag fann vid ett av mina besök på Krigsarkivet. Denna gång gäller det en målskjutningsrulla från ett regementsmöte på Fristad hed 1833.

Att det årliga regementsmötet var en stor händelse för soldaten i fredstid kan man förstå när man läser i Elfreds Kumms bok Indelt soldat och rotebonde. Jag citerar några rader ur kapitlet - Inryckningen:

Ett regementsmöte förbereddes redan hemma på roten. Någon dag före inryckningen på regementsheden samlades kompaniet och inspekterades av kaptenen, därefter marscherade man mot mötesplatsen och slog läger i dess närhet. Efter noggrant fastställt tidsschema bröt kompaniet upp från lägren och tågade mot möteshedens utkanter, där de dolde sig i ett skogsbryn eller bakom en ås. Därifrån marscherade de samtidigt in på heden. De flesta kompanier ägde egen fana, vilken förvarats i hembygdens kyrka och nu vecklades ut. Musiken bestod vanligen av jägarhorn, klarinetter och trummor.

'Kompanierna marscherade upp mot möteshedens centrum, där de överlämnades till översten. Inryckningen på mötesheden utgjorde höjdpunkten i soldatens och regementets liv, ett uppbåd av all uniformsprakt, all marschskicklighet och det formfulländade uppträdande, som den indelta armén kunde uppvisa.'

För dig som har soldater i släkten rekommenderar jag dig att läsa denna bok.

Efter inryckningen var det dags slå läger, resa tälten och fördela alla sysslorna. Det var mycket arbete innan soldaterna kunde gå till vila för natten. Runt varje tält skulle det grävas ett avlopp för att leda bort eventuellt regnvatten. Granris skulle anskaffas och halmen till golven beredas.

Tidigare hade tälten varit fyrkantiga, och rymde då åtta soldater som låg 'skafföttes', men i början av 1800-talet kom de runda tälten som kunde rymma ett helt korpralskap d.v.s 25 man. Det var så gott om plats att alla soldaterna kunde klä sig samtidigt inne i tältet, ja, de kunde till och med stå raka under tältduken med hattar och ränslar på sig. Nu låg soldaterna i stället med det breda axelpartiet ut mot tältduken och fötterna mot tältstången. Men det gällde att inte breda ut sig för mycket, för varje soldat disponerade bara ungefär 60 cm bredd ute vid tältduken Efter välbehövlig vila gick reveljen redan kl. 4 eller 5 på morgonen. Ur en soldatinstruktion kan man läsa att soldaten skall îgenast om morgonen tvätta sitt huvud, ansikte och händer med rent vatten samt skölja munnen och den som tål vid det må även tvätta knän och fötterî Det var ofta stor brådska och det berättas att de äldre soldaterna fick ställa upp och hjälpa de nyinryckta soldaterna med goda råd. Dagens övningar började redan kl 5 eller 6 på morgonen och höll på till kvällsmålet klockan 8 på kvällen. Vid 9-tiden gjordes ett uppehåll för frukost och vid 12-tiden gjordes uppehåll för middag och ett par timmars vila. Dagens övningar bestod av marscher, exercis, fälttjänst och målskjutning. Före 1820-talet förekom det att soldaterna sysslade med patrontillverkning. Som redskap hade man en patronpinne av kulans diameter med en liten urholkning i ena ändan, papper, fina senor eller tråd och en kniv. îPapperet viktes och rullades runt patronpinnen, kulan lades i pinnens urholkning och knöts om, varefter papperet fylldes med krut, veks och knöts om. Denna patron stoppades dock inte i geväret utan utgjorde endast en förpackning, som vid laddningen bets eller slets sönder, varefter krut och kula infördes i pipan var för sig,.allt enligt Kumm.

Vid en målskjutningsövning som denna, vilken vi kan se resultatet av på följande sida, placerades måltavlan framför en skottvall av bräder på 100 eller 200 alnars avstånd (1 aln=59 cm). Geväret placerades i en skottställning och varje soldat fick pröva att lägga geväret, hålla det stadigt och sedan sikta mot tavlans svarta kors och fyra av.

Resultaten av denna målskjutning är ju inte särskilt lysande. Om det beror på dåligt krut eller det behövdes mer träning är omöjligt att avgöra.

Korpral Twist har av de 10 försöken fått 4 träffar och 6 bommar. Vilka var de andra soldaterna och hur gick det för dem?

Här kan du följa soldaterna med regementsnummer, rotens namn, soldatens namn, ålder och tjänsteår och skjutresultat:

1052. Örby Hallsgården Peter Swahn 23 år - 2 år 3 träffar 7 bommar

1053. Brättingstorp Storegård Erik Brask 28 år - 9 år 2 träffar 8 bommar  

1054. Lydde Olofsgård Zackarias Skön 25 år - 5 år 2 träffar 8 bommar  

1056. Gullberg Vrågården Nils Ahl 27 år - 8 år 4 träffar 6 bommar  

1058. Gullberg Snickaregården Olof Hero 41 år - 21 år 1 träff 9 bommar  

1062. Sprakared Mellangård Johannes Fröjd 25 år - 5 år 4 träffar 6 bommar  

1068. Falghult Hans Fri 43 år - 25 år 2 träffar 8 bommar  

1070. Kovra Anders Brant 26 år - 5 år 1 träff 9 bommar  

1072. Haby Skockagård Anders Brink 29 år 5 år 4 träffar 6 bommar  

1074. Håfven Larsagård Anders Palm 36 år - 17 år 1 träff 9 bommar  

1075. Håfven Håkansgård Lars Ros 46 år - 23 år 1 träff 9 bommar  

1076. Stämmemad Anders Twist, korpral 45 år - 25 år 4 träffar 6 bommar  

1077. Ginkalunda Johannes Hugg 43 år - 26 år 2 träffar 8 bommar

1078. Salgutsered Andreas Gill 26 år - 2 år 2 träffar 8 bommar  

1080. Kinnahult Johan Hult 39 år - 13 år 1 träff 9 bommar  

1081. Kinnahult Övregård Eric Hög 29 år - 5 år 3 träffar 7 bommar  

1082. Kinna Backa Anders Frisk 25 år - 1 år 2 träffar 8 bommar  

1083. Kinna Rättaregård Nils Snygg 29 år - 5 år 2 träffar 8 bommar  

1084. Kinna Stommen Johannes Ferm 26 år - 5 år 2 träffar 8 bommar  

1086. Berg Yttre Johannes Berg 36 år - 14 år 1 träff 9 bommar  

1088. Assberg Sigården Håkan Stolt, korpral 33 år - 14 år 4 träffar 6 bommar  

1089. Assberg Olsagården Anders Ståhl 40 år - 20 år 4 träffar 6 bommar  

1091. Skene Kronogård Gustaf Qvist 22 år - 1 år 2 träffar 8 bommar  

1092. Skene Per Ericsgård Christina Djerf 28 år - 6 år 1 träff 9 bommar  

1094 Skene Bengtsgård Carl Ode 23 år - 1 år 1 träff 9 bommar  

1095. Tomta, Seglora Johannes Form 24 år - 4 år 4 träffar 6 bommar  

1099. Lundsberg, Seglora Anders Lund 34 år - 15 år 2 träffar 8 bommar

1100. Ryd, Seglora Carl Johan Blom 26 år 2 år 2 träffar 8 bommar  

1101. Fritsla Klockargård Jonas Fris 41 år - 20 år 2 träffar 8 bommar  

1102. Fritsla Andersgård Anders Blad 26 år - 1 år 1 träff 9 bommar  

1103. Fritsla Andersgård Carl Hag 22 år - 2 år 2 träffar 8 bommar  

1104. Aratorp Björsgård Lars Björk 33 år - 14 år 1 träff 9 bommar

Denna målskjutningsrullan upptar bara 54 av kompaniets 150 soldater. Bland dessa 54 finns det flera som inte är upptagna här. Vad gjorde dessa soldater? Vi får gå in i generalmönsterrullan för år 1833 och titta

1051. Örby Högen Jacob Örn 50 år - 24 år Har bråck, bräcklig, får avsked 

1055. Gullberg Högen Lorentz Krantz 31 år - 10 år Ej närvarande vid målskjutningen  

1057. Gullberg Bäckagård Bengt Slut 46 år &endash; 25 Har bråck, ej tjänstbar, får avsked 

1059. Gullberg Håkansgård Roten vacant till underofficers avlöning 

1060. Åsletorp Jönsagård Roten vacant till underofficers avlöning  

1061. Åsletorp Månsagård Anders Knopp 32 år - 5 år Ej närvarande vid målskjutningen  

1063. Gudsås Sven Krig 25 år - 5 år Genom olyckshändelse brutit benet av sig 

1064 Gunnerhulud Carl Lantz 53 år &endash; 25 år Av benskada icke tjänstbar

1065. Galtholmen Eric Udd 40 år - 21 år Ej närvarande vid målskjutningen  

1066. Björkesbacka Bengt Gjör, korpral 49 år - 25 år Har Bråck, oförmögen att tjäna

1067. Kullared Vacant till musikens underhåll

1069. Klev Johan Lönn 34 år - 13 år Sjuk på roten  

1071 Haby Skattegård Erik Hag fick avsked 1830, roten vacant

1073. Haby Frugård Johannes Wack 41 år - 23 år Begär och får avsked

1079. Berg Öfvregården Anders All 31 år - 9 år Sjuk på roten

1085 Kinna Nygården Vacant till musikens underhåll

1087 Assberg Nilsagård Roten vacant till löneförbättringsfonden  

1090. Assberg Gyltegården Roten vacant till musikens underhåll

1093. Skene Björsgården Magnus Grip 45 år - 23 år Står på förbättring  

1096. Bönåsa, Seglora Bengt Munter 44 år - 24 år Ej närvarande vid målskjutningen  

1097. Grimmered, Seglora Bengt Grim 45 år - 26 år Sjuk på roten. Oförmögen till arbete

1098. Kråkebacka Hans Kron 34 år - 13 år Ej närvarande vid målskjutningen

Här fanns förklaringen, och de soldater som inte var närvarande var troligen kommenderade till vakttjänst eller annat arbete

Västgötarötter ges ut av / is published by

© Västgöta Genealogiska Förening

Redaktör / Editor
Inger Tilstam