Västgöta Genealogiska Förening

kallar till

Årsmöte i Vara
lördagen den 23 mars 2013

Lokal:   Församlingshemmet intill Vara kyrka
Vägbeskrivning:

Program:

10.00  Samling

10.30  Årsmötesförhandlingar och Diplomutdelning

12.00  Enkel förtäring

12.45  Sylvie Andersson, vedum, föreläser om UVHJ, Uddevalla-Vänersborg- Herrljunga järnväg, den s.k.Havrebanan

14.00  Avslutning

Årsmötet är ett samarrangemang med VGN Släktforskare.

 

Västgötarötter ges ut av / is published by

© Västgöta Genealogiska Förening

Redaktör / Editor
Inger Tilstam